Eerste bijeenkomst Platform Klimaat en Erfgoed

Archeologische resten verdrogen. Monumenten verzakken of beschadigen door storm. Eeuwenoude bomenlanen sterven plotseling af. Kerken overstromen. En onze liefde voor schaatsen (immaterieel erfgoed) kunnen we ook nog nauwelijks beleven. Allemaal gevolgen van klimaatverandering op erfgoed. Maar waar is het debat in het erfgoedveld? Moeten we geen actie ondernemen om erfgoed te beschermen? Of tenminste nadenken hoe we omgaan met verlies?

Op 29 maart organiseert Platform Klimaat en Erfgoed een bijeenkomst om het gesprek met elkaar te openen. Tijdens de bijeenkomst staan drie vragen centraal:

  1. Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland en ons erfgoed?
  2. Hoe maken we de erfgoedsector en de samenleving bewust van deze gevolgen?
  3. Hoe gaan we om met verlies en schade aan erfgoed?

Bij elk van deze vragen is een passende spreker gevonden (zie programma hieronder). Daarnaast vertellen we graag meer over het platform Klimaat en Erfgoed en nemen we jullie mee in onze plannen.

Aanmelden

Programma
14:30 Inloop
15:00 Rutger van der Brugge is senior onderzoeker bij Deltares.
Hij praat ons bij over de laatste stand van kennis rond klimaatverandering en de ruimtelijke vertaling hiervan. Hij toont mogelijke scenario’s voor Nederland in de toekomst.
15:30 Gerard de Kleijn is voormalig directeur museum Gouda.
Hij was als projectleider betrokken bij onder andere de film ‘Gouda Atlantis’. In deze film moeten mensen in de toekomst diepzeeduiken om de Goudse binnenstad te bewonderen. Hij vertelt waarom hij de film liet maken en over de impact ervan.
16:00 Jannemarie de Jonge is Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving.
Zij gaat in op de stadia van rouw. Stel Gouda Atlantis wordt realiteit. Hoe gaan wij hier als samenleving dan mee om? Hoe nemen we afscheid van wat ons zo dierbaar is?
16:30 Linde Egberts is Universitair Docent aan de VU Amsterdam en adviseur Kennisimplementatie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Zij neemt ons mee in haar reflectie op de middag en geeft ons stof tot nadenken mee voor de toekomst.
16:45 Afsluiting van het bestuur en vooruitblik naar de volgende activiteit.
17:00 Borrel

Locatie en tijd
We zijn te gast bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Hun kantoor (Smallepad 5) is zeer goed bereikbaar vanaf station Amersfoort. De middag begint om 14:30 met koffie en thee. De borrel start om 17 uur en we sluiten om 18:00 de deuren.

Wij hopen jullie te ontmoeten op 29 maart!

Het platformbestuur,
Jelle, Annabel, Susanne, Sander, Olaf, Vera en Gertjan