Kennisbank

De Boer, G., Nieuw IPPC-rapport wekt zorgen over voortbestaan monumenten, 2022.

Drayer D., Bonaire merkt als eerste Nederlandse gemeente gevolgen van klimaatverandering, 2022

Dunne, D. en Chandrasekhar, A., Loss and damage: What happens when climate change destroys lives and cultures?, 2022. 

European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Strengthening cultural heritage resilience for climate change : where the European Green Deal meets cultural heritage, Publications Office of the European Union, 2022.

Fatoric, S., Nederland niet voorbereid op bescherming erfgoed tegen klimaatverandering, 2020.

Fatoric, S., Als je erfgoed verliest, is het voor altijd weg, 2021.

Fluck & Wiggins, Preserving Built and Natural Heritage.

Ferrier, K., Bescherming van ons erfgoed niet orde, 2021.