Landgoederenzone De Baakse Beek als voorbeeld voor klimaatadaptatie

Klimaatverandering gaat veel van onze ruimte vragen. We zullen beter moeten nadenken over klimaatadaptatie en robuuste landschappen om wateroverlast en droogte op te kunnen vangen.

Dat de noodzaak ook kan leiden tot ruimtelijke kwaliteit laat het Waterschap Rijn en IJssel zien in hun project De Baakse Beek. Hier is erfgoed de aanjager en inspiratie voor het aanpakken van het watersysteem. Het historische watersysteem van de landgoederen is in ere hersteld en aangepast aan de huidige opgaven.

Deze week won het project de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke kwaliteit. Jury voorzitter Walter Hamers: “Ze pakken niet alleen de droogte aan. Ze zorgen voor kwaliteit van het landschap langs de beek en 30 hectare mooie nieuwe natuur. Ze hebben aandacht voor het hele gebied én individuele kavels. Noodzaak en ruimtelijke kwaliteit gaan samen. Zo worden grote uitdagingen haalbaar. Ze hadden ook lef om de omgeving en organisaties te betrekken en te zorgen voor een cultuuromslag.”

De Baakse Beek (foto door Goedele Monnens)

Kijk hier verder:

https://www.gelderland.nl/nieuws/winnaars-gelderse-prijs-voor-ruimtelijke-kwaliteit-2022

https://media.gelderland.nl/Web_Juryrapport_GPRK_2022_4195ec95de.pdf?updated_at=2022-12-20T13:14:19.872Z