Over

Klimaatverandering is onvermijdelijk en maakt onze toekomst onzeker. De scenario’s gaan van beperkte gevolgen tot een onleefbare planeet. Ook als we de opwarming van de aarde kunnen beperken tot 1,5 graden zullen we de gevolgen gaan merken. We krijgen vaker en meer te maken met stijgende zeespiegel, dalende bodem, extremer weer in de vorm van piekbuien, lange droge perioden en toenemende temperatuur en overstromingen. 

Voor de nabije toekomst zullen dit incidenten zijn en lijkt het misschien business as usual. Maar dit evenwicht is niet oneindig houdbaar. Zowel het veranderende klimaat op zichzelf, als de aanpassingen die daarvoor in het ruimtelijk domein nodig zijn om ons land voor te bereiden (adaptatie en mitigatie) zullen grote gevolgen hebben voor erfgoed. 

“Het is tot dusverre praktisch en ethisch ‘not done’ om te bepalen welk monument het meest waardevol is. Maar straks zullen we wel moeten. Waarom is het redden van de cultuurhistorische relicten van Amsterdam en Den Haag belangrijker dan het Prinsenhof van Delft?  (…) We moeten nu, buiten de paniek van de eerstvolgende ramp, alvast het gesprek voeren over die onvermijdelijke triage.”

Flip ten Cate

directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, september 2022

“Overstromingen zullen tien keer zo vaak voorkomen tegen 2100. Met de zeespiegelstijging vormt dit een existentieel gevaar voor kustgemeenschappen en hun cultureel erfgoed.”

IPCC Rapport

februari 2022

Als erfgoedsector zijn wij al meer dan honderd jaar bezig om erfgoed te beschermen en in stand te houden. Wat als dit niet meer kan en we zullen moeten leren om los te laten? Hoe gaan we als sector om met verlies? En hoe gaan we als samenleving om met immaterieel erfgoed dat we niet meer kunnen beoefenen?

Het platform Klimaat en Erfgoed wil een gesprek op gang brengen binnen de erfgoedsector over de (on)mogelijkheid om al ons erfgoed te behouden op de lange termijn. Wij zijn ervan overtuigd dat alleen wanneer we dit gesprek op tijd met elkaar voeren, we het erfgoed hier tijdig op kunnen voorbereiden.

Het platform kent vier doelstellingen:

  1. We creëren een dynamisch netwerk van professionals, beleidsmakers en geïnteresseerden uit het brede erfgoedveld die beroepsmatig en informeel met elkaar in contact staan en bieden de mogelijkheid contact te leggen met mensen uit andere sectoren die met dit onderwerp te maken hebben.
  2. We agenderen (de gevolgen van) klimaatverandering binnen het erfgoedveld door periodiek activiteiten te organiseren.
  3. We vergroten kennis over klimaatverandering in relatie tot erfgoed met lezingen, publicaties, eigen onderzoek en het delen van onderzoeksresultaten.
  4. We stimuleren het erfgoedveld om kennis (uit het verleden en heden) in te brengen bij ruimtelijke projecten met als doel erfgoed te beschermen en in te zetten voor de klimaatopgave.