Netwerk

Het platform Klimaat en Erfgoed brengt verschillende mensen, projecten en bedrijven binnen de erfgoedsector samen. Het platform is voor iedereen die beroepsmatig of als geïnteresseerde in zijn of haar werk te maken heeft met de gevolgen van klimaatverandering op erfgoed. Daarnaast willen we een verzamelplaats zijn voor kennis en kunde over zaken aangaande klimaatverandering en erfgoed.

v.l.n.r.: Olaf Satijn, Jelle Hettema, Annabel Dijkema, Vera Kuipers, Gertjan de Boer, Sander van Alphen. (Susanne Verburg niet op de foto)

De organisatie gebeurt vanuit een brede afspiegeling van de erfgoedsector met publieke en private partijen:

 • College van Rijksadviseurs,
 • Erfgoed Leiden en Omstreken,
 • Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland,
 • MOOI Noord-Holland,┬á
 • het Oversticht,
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
 • Slot Loevestein

Nieuwsbrief

Naam
Email
Loading

Mail

Bij ons netwerk zijn verder aangesloten:

 • Erfgoed Academie
 • Erfgoedhuis Zuid-Holland
 • Federatie Groene Monumenten
 • Gelders Genootschap
 • Kolleksjesintrum Fryslan (KSF)
 • Museum Geelvinck
 • Natasja Hogen Erfgoedadvies
 • Reinwart Academie
 • TasT, projecten voor tastbaar erfgoed