Klimaattop Groenblauw erfgoed

Op dinsdag 7 maart 2023 organiseert stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) in samenwerking met haar programmapartners (provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland, gemeente Zeist, Utrechts Landschap en Utrechts Particulier Grondbezit en het Programmabureau Erfgoed Deal) de Klimaattop Groenblauw Erfgoed

Als lid van het Platform Klimaat & Erfgoed bent u van harte uitgenodigd u van harte uitgenodigd om bij deze conferentie aanwezig. De conferentie duurt van 13:30 tot 18:00 uur en vindt plaats op Kasteel Groeneveld in Baarn.

Gastheer tijdens de conferentie is Lodewijk Hoekstra, tv-presentator en oprichter NL Greenlabel.  Na een woord van welkom door Jephta Dullaart, Programmabureau Erfgoed Deal en Yvonne Molenaar, programmamanager sKBL, vormen de vier hoofdonderdelen van het Kennisprogramma de pijlers van het symposium:
• Pionieren in de proeftuinen
• Kennis- en Leeromgeving
• Pilot Groenblauwe Monitor
• Dialoog klimaat & erfgoed

Deze bijeenkomst is bedoeld voor eigenaren/beheerders van historische buitenplaatsen, overheden, beleidsambtenaren, waterschappen, erfgoed organisaties, kennisinstellingen en deskundigen, beleidsambtenaren, programmamakers en geïnteresseerden die direct én indirect betrokken zijn bij klimaatadaptatie en/of (groen en blauw) erfgoed. Deelname is gratis.

Meld u aan via: https://p.easydus.com/project/e8dbca3e-c5a2-4834-a6c5-860e21b4fd88/form/3?sig=a37c6f7e4c16a16d06ad8421ba3187806612f95ba4550637868d9dae66c6b066

Meer informatie: https://www.skbl.nl/events/slotsymposium-erfgoeddeal-kennisprogramma-klimaatrobuuste-buitenplaatsen/